Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

Dołącz do nas!

Chcesz do nas dołączyć? Nic prostszego!

Aby wstąpić do FML musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Są to miedzy innymi:
• Wiek miedzy 18-35, jeżeli chcesz uzyskać członkostwo zwykłe. Jeżeli nie spełniasz tych kryteriów możesz ubiegać się o członkostwo „wspomagające” lub „honorowe”.
• Musisz należeć do PSL, jeżeli chcesz ubiegać się o członkostwo zwykłe. Członkostwo zwykłe uprawnia do zasiadania we władzach młodzieżówki. Inny rodzaj członkostwa – tak jak wyżej.
• Musisz wypełnić „Deklarację członkowską”. Można ją ściągnąć ze strony FML lub dostać w każdym biurze FML/PSL.
• Powinieneś utożsamiać się z programem oraz ideami ruchu ludowego.
• Więcej szczegółów dotyczących członkostwa w FML znajdziesz w Statucie FML.
Gorąco zapraszamy!

Wszelkie pytania proszę słać na adres fml.lask@gmail.com

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode