Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

FML o wyborach i najbliższych inicjatywach

2015-07-28 13:57

W dniu 3 lipca 2015 r. w Łasku, odbyło się 2. w tej kadencji spotkanie członków Zarządu Powiatowego oraz Komisji Rewizyjnej Łaskiego Forum Młodych Ludowców.

Członkowie FML Powiatu Łaskiego po omówieniu sytuacji politycznej zarówno na ternie gminy, powiatu, a także kraju podjęli jednomyślnie decyzje o czynnym uczestnictwie w nadchodzącej kampanii wyborczej do Parlamentu.

Na ostatnim spotkaniu został zakreślony plan działań stowarzyszenia. Z wielu wmienionych wtedy inicjatyw wybrano 4, którymi w najbliższym czasie zajmie się Łaskie FML. 

Członkowie Zarządu Powiatowego FML wybrali następujące zadania: uczestnictwo  w Projekcie Szlachetna Paczka, nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, zbiórka krwi i organizacja turnieju siatkówki plażowej oraz spotkania integracyjnego. W organizowanie inicjatyw mają się włączyć wszyscy członkowie FML-u.

W dalszej części spotkania członkowie ZP FML wybrali spośród siebie delegata FML na Powiatową Konwencję Wyborczą. Wybrana została Karolinę Kaniecka, która brała czynny udział w konwencji i weszła w skład Powiatowego Sztabu Wyborczego. Szefem Powiatowego Sztabu został wybrany Prezes FML Dariusz Cieślak.

Jako ostatni punkt spotkania został poruszony temat kampanii parlamentarnej. Większość członków wyraziła chęć swojego czynnego udziału w kampanii. Członkowie ZP FML zadeklarowali pomoc przy rozpropagowywaniu informacji o kandydatach, a także udział w akcjach i imprezach wyborczych. Następne spotkanie Zarząd Powiatowego FML planuje się na koniec sierpnia 2015 r.

 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode