Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

I posiedzenie Zarządu FML w nowej kadencji

2015-04-27 15:33

W dniu 23 kwietnia 2015 roku w siedzibie PSL w Łasku  odbyło się I w nowym składzie zebranie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Łaskiego Forum Młodych Ludowców, w którym udział wzięli Prezes Łaskiego FML Dariusz Cieślak oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Przyjęty został porządek obrad przedstawiony przez prezesa. Następnie, jednogłośnie podzielono obowiązki wśród członków zarządu i komisji rewizyjnej.

Powołano Prezydium Zarządu FML w następującym składzie:
1. Prezes – Dariusz Cieślak
2. I Wiceprezes – Wiktor Komorowski
3. II Wiceprezes – Piotr Przybylski
4. III  Wiceprezes–Maciej Angerman
5. Sekretarz – Karolina Kaniecka
6. Skarbnik–Iga Gabryjączyk


Pracami Powiatowej Komisji Rewizyjnej FML kierować będą:
1. Przewodniczący - Łukasz Piech
2. Sekretarz - Izabela Grzegorek

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do omówienia celów FML Powiatu Łaskiego na 2015 rok. Omówione zostały najważniejsze sprawy związane z działalnością stowarzyszenia.
 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode