Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego w Pabianicach

2013-07-05 13:13

25 czerwca w Pabianicach odbyło się kolejne posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego. W konwencie wziął udział Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

W trakcie posiedzenia przedstawiono i omówiono m.in. „Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzki”. Materiały w tym zakresie przedstawiła Agata Rutkowska, Z-ca Dyrektora Departamentu ds. PO Kapitał Ludzki w Urzędzie Marszałkowskim.

Kolejnym ważnym punktem spotkania, była dyskusja dotycząca rekomendacji kandydatów do grupy roboczej ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Dyskusja dotycząca sytuacja powiatów nie mogłaby się odbyć bez uwag dotyczących niedofinansowania dróg powiatowych. W związku z pogłębiającym się procesem dewastacji dróg powiatowych, przedstawiciele jst zamanifestują swój sprzeciw wobec obecnego stanu rzeczy zwołując specjalne posiedzenia konwentów w wyznaczonym dniu i o tej samej porze w całym kraju.

- Manifestacja odbędzie się 5 lipca o godzinie 9.00 i wezmą w niej udział wszyscy starostowie oraz kierownicy powiatowych zarządów dróg – mówi Starosta Łaski, Cezary Gabryjączyk.

Jednym z finalnych punktów czwartkowego konwentu było złożenie przez Starostę Łaskiego relacji z prac Zarządu Związku Powiatów Polskich.

- W kilku słowach przybliżyłem założenia tzw. „Konwencji Legionowskiej” oraz zapowiedziałem kolejne interwencje w sprawie problemów związanych profilami kierowców. Zarówno w ramach działalności w Zarządzie ZPP, jak i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu – podsumowuje Gabryjączyk.

 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode