Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

Młodzi Ludowcy przeciwni likwidacji Sądów Rejonowych

2012-07-17 12:49

Przedstawiciele Forum Młodych Ludowców w regionie łódzkim zdecydowanie sprzeciwiają się decyzji o likwidacji 79. Sądów Rejonowych w Polsce.

Forum Młodych Ludowców województwa łódzkiego  nie zgadza się z planowaną przez Ministra Sprawiedliwości reformę sądów, a co za tym idzie, zniesienie 79. Wydziałów Sądów Rejonowych w Polsce. Młodzi działacze uważają, że decyzja ta prowadzi do znacznego ograniczenia w dostępie do wymiaru sprawiedliwości dla setek tysięcy mieszkańców tych powiatów, których reforma dotyczy. Naruszone zostaje tym samym zagwarantowane konstytucyjnie prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy, bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy i niezawisły sąd.

- Likwidacja sądów nie wpłynie na obniżenie kosztów obsługi spraw mieszkańców tych powiatów, których ma objąć reforma. Będzie się to przejawiać w postaci zwiększenia odległości dojazdów mieszkańców do utworzonych wydziałów zamiejscowych, co może okazać się, chociażby z powodów finansowych, barierą nie do pokonania, skłaniającą do rezygnacji z dochodzenia swoich praw, a dodatkowo będzie potęgować poczucie krzywdy, bezsilności i niesprawiedliwości społecznej – tłumaczy Marcin Skorupiński, Prezes Zarządu Wojewódzkiego FML.

Pismo protestacyjne młodych polityków z  województwa łódzkiego przekazane zostanie na ręce Prezesa Rady Ministrów, jako głównego pełnomocnika Ministerstwa Sprawiedliwości.

-  Przede wszystkim warto zbadać konstytucyjność przepisu, na mocy którego minister może dokonywać takich zmian mocą rozporządzenia. Problem nie leży po stronie małych sądów, więc proponowane zmiany nie mają nic wspólnego z ekonomią postępowania sądowego – podsumowuje Dariusz Klimczak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego i Prezes ZK FML.

 FML województwa łódzkiego w sprawie Sądów Rejonowych.pdf (146,4 kB)

 

 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode