Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

Minister Jędrzejczak w powiecie łaskim

2013-05-21 23:33

Tomasz Jędrzejczak, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 21 maja odwiedził powiat łaski.

Swoją wizytę minister rozpoczął od spotkania z Zarządem Powiatu Łaskiego. Tematem dyskusji były szanse samorządu w kontekście nowego programowania funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz sytuacja na lokalnym rynku pracy.  Następnie gość przeniósł się do I Liceum Ogólnokształcącego w Łasku na spotkanie z młodzieżą. Oprócz uczniów popularnego „Ogólniaka” w spotkaniu wzięły udział również delegacje ze wszystkich pozostałych powiatowych szkół.

Następnie, w towarzystwie Starosty Łaskiego Cezarego Gabryjączyka minister odwiedził gminę Buczek. Wójt Bronisław Węglewski oprowadził gościa po placu rozbudowy jednej ze szkół oraz pokazał kilka odnowionych w ostatnich latach świetlic wiejskich.

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie dyskusyjne z członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, w trakcie, którego omówiona została obecna sytuacja społeczno-polityczna zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym, ze szczególnym naciskiem na nowe zasady przyznawania funduszy europejskich w latach 2014-2020. 

 

 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode