Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

OŚWIADCZENIE KP PSL WS. LASÓW PAŃSTWOWYCH

2014-01-19 12:46

Wobec kłamliwych i populistycznych stwierdzeń polityków Prawa i Sprawiedliwości sugerujących istnienie planów prywatyzacji lasów państwowych, zalecamy tymże politykom uważną lekturę ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051 z późn. zm.). Ustawa ta w sposób wyraźny wskazuje, że lasy państwowe stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Zachowania polityków PiS potwierdzają dobrze znaną łacińską paremię: ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi). Jak widać – także politycy PiS szkodzą, szkodzą społeczeństwu poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej dezinformacji. Można mieć wrażenie, że jedynym celem polityków PiS jest cyniczna gra wyborcza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dziwi nas, że hipokryzja w polskiej polityce może sięgać aż tak daleko, że formułuje się oskarżenia nieprawdziwe, nie mające podstaw w obowiązującym ustawodawstwie. Wskazana ustawa została uchwalona w wyniku inicjatywy obywatelskiej, pod którą podpisało się ponad 129 tysięcy obywateli. Była to reakcja na pomysły i zamiary ówczesnej polskiej prawicy (AWS) dotyczące chęci prywatyzacji lasów państwowych. PSL stanowczo sprzeciwiło się tym działaniom, stając na czele protestu społecznego w tej sprawie, którego wynikiem było uchwalenie ustawy zakazującej przekształceń własnościowych lasów państwowych. Stanowisko to jest w pełni aktualne i podtrzymywane przez PSL.

 

Krzysztof Kosiński

Rzecznik Prasowy KP PSL

 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode