Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

Wojewódzkie Święto Ludowe w Galewicach

2013-05-30 17:50

26 maja 2013 r. w Galewicach (powiat wieruszowski) odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Ludowego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uroczyste obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach.

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy obchodów wraz z Pocztami Sztandarowymi przy akompaniamencie orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej ze Żdżar przemaszerowali na miejsce części oficjalnej uroczystości- Stadion Gminny w Galewicach. Przybyłych gości powitał Andrzej Szymanek- członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Łodzi, Starosta Wieruszowski. Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Andżelika Możdżanowska- Senator RP, Krystyna Ozga –członek Rady Naczelnej PSL, Poseł na Sejm RP, Mieczysław M. Łuczak- Prezes ZW PSL w Łodzi, członek Rady Naczelnej PSL, Poseł na Sejm RP, Dariusz Klimczak – Sekretarz NKW PSL, członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Michał Modrzejewski – Sekretarz Rady Naczelnej PSL, Józef Zalewski – Dyrektor Naczelnego Komitetu Wykonawczego, Janina Pszczółkowska Zastępca Prezesa KRUS oraz przedstawiciele władz wojewódzkich Polskiego Stronnictwa Ludowego, Prezesi i Dyrektorzy instytucji Administracji Rządowej i Samorządowej, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, Radni Powiatowi i Gminni.

Dyrektor NKW PSL Józef Zalewski przekazał uczestnikom święta życzenia od Prezesa PSL Janusza Piechocińskiego, podkreślał rangę symboliki Ruchu Ludowego i konieczności odwoływania się do naszych ideologicznych korzeni. W swoim przemówieniu Prezes ZW PSL w Łodzi, Poseł na Sejm RP Mieczysław M. Łuczak przybliżył zgromadzonym historię Ruchu Ludowego, nawiązał do bieżącej sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju. Słowami Jana Pawła II: "Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali" mobilizował zgromadzonych do wytrwałej pracy zarówno dla lokalnych społeczności, jak i działań na szczeblu krajowym i europejskim.

Podczas uroczystości wręczone zostały najwyższe odznaczenia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Medale za Zasługi dla Ruchu Ludowego imienia Wincentego Witosa odebrali: Tadeusz Dobrzański, Kazimierz Jadwiszczak, Stanisław Lewiński, Franciszek Świderek, Stanisław Melka i Andrzej Szymczak. Złotą Koniczynką zostali odznaczeni: Urszula Świerczyńska, Adam Adamkiewicz, Adam Ciećka, Zbigniew Gabara, Jarosław Kubacki, Henryk Niedźwiecki, Dariusz Sowiński, Donat Wiśniewski oraz Władysław Wojtaszek. Święto Ludowe było również okazją do wręczenia legitymacji nowym członkom Ruchu Ludowego. W dniu tak wyjątkowym, w jakim przypada jedno z najpiękniejszych świąt, które co roku obchodzimy- Dzień Matki, Zarząd Wojewódzki PSL w Łodzi uhonorował tytułem "Kobiety Wyjątkowej Polskiego Stronnictwa Ludowego" Koleżanki: Krystynę Ozgę, Barbarę Robak, Bożenę Szuster- Maliszewską oraz Teresę Wesołowską. Wręczając statuetki, dyplomy i kwiaty Prezes ZW PSL w Łodzi Mieczysław M. Łuczak nawiązał do roli kobiety i matki w dzisiejszym świecie, poprosił również, by każda z Kobiet wyjątkowych "odnosiła sukcesy, spełniała marzenia, ubarwiała każdy dzień swoją obecnością i nadal sprawiała, by nam wszystkim żyło się łatwiej, lepiej i piękniej".

W imieniu odznaczonych pań Kol. Krystyna Ozga dziękując za wyjątkowe wyróżnienie, zaapelowała o aktywność wszystkich Koleżanek wstępujących w szeregi Ruchu Ludowego, a Senator RP Andżelika Możdżanowska wyraziła zadowolenie z faktu, iż Święto Ludowe jednoczy kolejne pokolenia Polaków, jest rodzinnym, sąsiedzkim i autentycznym Polskim Świętem Solidarności Społecznej. Głos zabrała również Zastępca Prezesa KRUS Janina Pszczółkowska, która odczytała list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy święta mogli skosztować regionalnych specjałów oraz bawić się przy występach uczestników Studia Piosenki przy Wieruszowskim Domu Kultury, kapeli ludowej "Lututowianie", kabaretu EWG z Doruchowa oraz wysłuchać recitalu Roberto Zucaro.

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode