Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

Zarząd Wojewódzki FML w Powiecie Łaskim

2014-04-02 20:36

W piątek 14 marca w Sędziejowicach odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Forum Młodych Ludowców w Łodzi.

Obrady prowadził tradycyjnie  Prezes ZW FML w Łodzi Marcin Skorupiński. Na wstępie Wiceprezes ZW FML Bartłomiej Lipski przedstawił informację z I Kongresu Programowego oraz wspólnie z Prezesem Skorupińskim zaprezentował wypracowany w trakcie kongresu „Dekalogu FML”.

Głównym i najbardziej owocnym w dyskusje tematem były jednak zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego i przypadające na 16 listopada wybory samorządowe.

Zarząd podjął również uchwałę o rozwiązaniu struktur powiatowych w Łęczycy ze względu na nierealizowanie przez organizację celów statutowych oraz ustanowił pełnomocnika ds. organizacji zebrania wyborczego w Łęczycy.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad była prezentacja projektu „Zaistniej w sieci” realizowanego przez Młodych Ludowców z Powiatu Łaskiego. Główne założenia pomysłu oraz szczegółowy harmonogram jego realizacji przedstawił Prezes ZP FML w Łasku Dariusz Cieślak.

Na zaproszenie Młodych Ludowców licznie odpowiedzieli również zaproszeni goście, w gronie których znaleźli się: Sekretarz NKW PSL i Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Dariusz Klimczak, Poseł na Sejm RP Mieczysław M. Łuczak, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno SpożywczychTomasz Fraszka, Starosta Łaski Cezary Gabryjączyk, Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łasku Jerzy Skorek, Prezes Zarządu Gminnego PSL Marek Krawczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Sędziejowicach Paweł Kałuda oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w SędziejowicachGrzegorz Brożyński.

W sprawach różnych, na zakończenie obrad, głos zabrali zaproszeni goście. Dużo miejsca poświęcono współpracy na linii PSL-FML oraz zmianom w Radzie Ministrów. 

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode