Forum Młodych Ludowców - Ziemia Łaska

Informacje o nas

Forum Młodych Ludowców jest stowarzyszeniem, które stawia sobie za cel aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i propagowanie demokratycznych zachowań, szczególnie w środowisku ludzi młodych. Nasz nowoczesny i dynamiczny charakter łączy się nierozerwalnie z najlepszą tradycją polskiej demokracji, której czujemy się spadkobiercami. Osiągnięcia takich mężów stanu jak Karol Eugeniusz Lewakowski, Wincenty Witos (Premier Rządu RP podczas wojny polsko-bolszewickiej), Maciej Rataj (Marszałek Sejmu RP, dwukrotnie sprawował funkcje głowy państwa), czy Stanisław Mikołajczyk (premier rządu RP na uchodźstwie) są dla nasz wzorem i pokazują jak należy uczciwie i wytrwale pracować na rzecz Ojczyzny. Hasła lansowane przez różne środowiska muszą pokrywać się z rzeczywistością Dzisiejsza niechęć do uczestnictwa w życiu społecznym zwłaszcza wśród młodego pokolenia Polaków jest niestety złą prognozą dla przyszłości naszej demokracji, demokracji, której trzeba się wciąż uczyć. Dlatego Forum Młodych Ludowców jest właściwym miejscem do aktywnego rozwoju i budowania lepszej przyszłości dla młodych ludzi i dla naszego Kraju. Zapraszamy do współpracy!

Forum Młodych Ludowców jest oficjalną młodzieżówka Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL). Działa jako stowarzyszenie w oparciu o własny statut i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sadowym. FML działa od 2000 roku i utworzone zostało z inicjatywy młodych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego z terenu województwa lubelskiego (choć istnieją także dokumenty, że pierwsze struktury FML powstały już w 1999 roku w Nowym Sączu). Pierwszym Prezesem Forum Młodych Ludowców był Piotr Sawicki. W roku 2001 zastąpił go Witold Perka, dzisiaj wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obecnym szefem młodzieżówki jest Dariusz Klimczak. FML ma struktury we wszystkich województwach, w tym w większości powiatów. Według wszelkich oficjalnych danych należy do czołówki najlepiej zorganizowanych organizacji młodzieżowych działających na polskiej scenie politycznej.

Aby wstąpić do FML musisz spełnić kilka podstawowych warunków. Są to miedzy innymi:
• Wiek miedzy 18-35, jeżeli chcesz uzyskać członkostwo zwykłe. Jeżeli nie spełniasz tych kryteriów możesz ubiegać się o członkostwo „wspomagające” lub „honorowe”.
• Musisz należeć do PSL, jeżeli chcesz ubiegać się o członkostwo zwykłe. Członkostwo zwykłe uprawnia do zasiadania we władzach młodzieżówki. Inny rodzaj członkostwa – tak jak wyżej.
• Musisz wypełnić „Deklarację członkowską”. Można ją ściągnąć ze strony FML lub dostać w każdym biurze FML/PSL.
• Powinieneś utożsamiać się z programem oraz ideami ruchu ludowego.
• Więcej szczegółów dotyczących członkostwa w FML znajdziesz w Statucie FML.
Gorąco zapraszamy!

© 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode